Solarni sistemi

Sve veća potražnja za obnovljivim izvorima energije u Evropi prenela se i kod nas. U saradnji sa renomiranim proizvođačima i distributerima učestvujemo u nabavci, distribuciji i ugradnji obnovljivih izvora energije. Kod nas posebno mesto zauzima instalacije solarnih panela za pripremu i skladištenje sanitarne tople vode.