Centralno usisavanje

Stalna potraga za nečim novim u našoj ponudi dovela nas je i do instalacija za centralno usisavanje koje su usko vezane za našu delatnost. Centralno usisavanje je novi vid usisavanja prilagođen životu savremenog čoveka i polako postaje standard prilikom građenja novih objekata.