Naš tim

Koliko dugo ste u poslu?

Daleke 1990. godine firmu je osnovao naš otac. U početku je to bila mala majstorska radionica čija je osnovna delatnost bila instalacija centralnog grerjanja. Vremenom smo u skladu sa zahtevima tržišta i klijenata širili lepezu naših usluga.

Da li su instalateri školovani za obavljanje svih usluga koje pružate ?

Posebnu pažnju poklanjamo edukaciji i stručnom usavršavanju kadra.
Svi naši inženjeri i instalateri poseduju, pored osnovnog znanja stečenog u redovnom školovanju, i specijalističko koje stiču daljim obrazovanjem posećujući specijalizovane seminare, kao i kroz stručan rad u timu. Svi poseduju neophodne sertifikate i bogato radno iskustvo.

Koliko pratite nova tehnološka dostignuća?

Ne samo da pratimo, već ih aktivno i implementiramo kod klijenata koji pokažu interesovanje. Učesnici smo svih sajmova koji se održavaju lokalno i regionalno. Kada se ukaže potreba, rado posećujemo stručne skupove u kojima uzimamo aktivno učešće.

Vodovod i kanalizacijaNaš core biznis
Gasne instalacijeu ekspanziji
Solarni sistemisve zastupljeniji
Servis i održavanjeOdgovornost je naše drugo ime