Radijatorsko grejanje

Grejanje obuhvata više različitih sistema za njegovo izvođenje, pa tako i mi u svojoj ponudi se trudimo da ih sve obuhvatimo. U delu sa slikama možete videti neke grejne sisteme koje smo izgradili od osnovnog projekta, nabavke, dopreme, montaže i puštanja u rad. Pored klasičnog radijatorskog možete videti i kako izgleda instalacija podnog grejanja sa različitim tipovima podloga, ugradnja toplovodnih kalolifera, ugradnih i dekorativnih kamina, raznih tipova gasnih instalacija i na kraju kao posebna celina, slike nekih kombinovanih kotlarnica, pumpnih stanica, toplovodnih podstanica, izmenjivača toplote i još mnogo toga. Posedujemo sve vrste licenci i atesta za izvođenje radova na pomenutim instalacijama.

Kamini